Organizațiile de tineret, de rând cu alte organizații necomerciale, constituie un ecosistem
vital pentru Republica Moldova datorită impactului pe care îl produc în direcții precum:
domeniul social, probleme de mediu, educație, cultură, artă, sănătate și altele. O bună parte din
ele acționează complementar instituțiilor statului, acoperind lacunele existente pe diferite
dimensiuni. Pe de altă parte, OSC-urile au și tendința de a pune presiune asupra instituțiilor
guvernamentale în vederea soluționării diferitor probleme, având rolul de responsabilizare în
interes public și contribuind la impulsionarea progresului la nivel instituțional și național.
Activând în calitate de organizații non-profit, provocarea majoră pentru organizațiile de
tineret ține de asigurarea resurselor umane, materiale, financiare, necesare pentru realizarea
obiectivelor și generarea impactului în societate. Prin urmare, noțiunea de fundraising, mai pe
românește colectare de fonduri este un concept-cheie în funcționarea acestor organizații. Luând
în calcul diferențele ce țin de amplasarea organizației (mediul urban/rural), dimensiune, domeniu
de interes, se conturează situația generală sustenabilitatea multor organizații de tineret rămâne
sub semnul întrebării.
În acest context, realizarea unui curs online este un imperativ al momentului,
țintind spre organizațiile de tineret, pentru a le scoate din cercul vicios al finanțării
ineficiente/insuficiente, al lipsei de profesioniști, al lipsei spațiului și resurselor necesare. Prin
urmare, Centrul de Informare și Resurse „Pro Bono” în parteneriat cu Ministerul Educației și
Cercetării al Republicii Moldova vin să răspundă acestei necesități prin realizarea prezentului
Ghid de colectare de fonduri pentru organizațiile de tineret din Republica Moldova.

Reviews

There are no reviews yet. Be the first to review.