1. Termeni generali

Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.www.cursuri.youth.md (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) și stabilește modul în care orice persoană poate vizita site-ul, se poate înregistra pe site ori poate utiliza în orice mod oportunitățile oferite prin intermediul site-ului.

Prin vizitarea, crearea unui cont sau utilizarea informațiilor de pe site, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și acceptă să utilizeze platforma în strictă conformitate cu acestea. Neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator atrage obligația acestuia de a înceta accesarea site-ului.

2. Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafică ale site-ului, inclusiv întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de site) aparțin Administratorului site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul site-ului.

Utilizatorul se obligă să respecte toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu site-ul și conținutul acestuia.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului site- ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, fără acordul Administratorului.

Preluarea informațiilor sau anunțurilor de pe site poate fi admisă numai în cazul în care se va face trimitere prin referință (link do follow) către adresa URL a paginii site-ului www.www.cursuri.youth.md, de unde a fost preluată informația.

Este strict interzisă postarea pe site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

La înregistrarea pe site și la adăugarea anunțurilor Utilizatorii, se obligă să furnizeze date și informații valide, valabile, exacte, veridice și corecte în scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice serviciu al site-ului, ori pentru nepublicarea a oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării pe site, ori pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de site, sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

3. Secțiunile site-ului și modul de utilizare

–        Secțiunea Cursuri (http://www.www.cursuri.youth.md/cursuri/) reprezintă pagină cu toate anunțurile de studii de pe site, din toate categoriile menționate în meniul site-ului. Utilizatorul înregistrat are posibilitatea să adauge anunțuri în mod gratuit, în limita bunului simț, respectând toate regulile de utilizare a platformei. Anunțurile adăugate vor conține informații veridice despre cursuri, traininguri, seminare și work-shopuri desfășurate în Republica Moldova sau peste hotare (în variantă online).

Anunțurile vor fi afișate pe site doar după aprobarea acestora de către Administrator. Anunțurile vor fi păstrate pe site atâta timp cât sunt valabile și mai mult, în cazul în care acestea se produc repetat sau nu există o dată fixă de desfășurare a evenimentului. Administratorul are dreptul să intervină, să ceară informații suplimentare sau să corecteze textele anunțurilor de pe site, în cazul în care acestea nu corespund cerințelor sau sunt incomplete.

Administratorul își rezervă dreptul de a refuza anunțurile care nu corespund cu specificul site-ului sau cu regulile etice.

Fiecare Utilizator, la opțiunea sa proprie, furnizează unele date personale pentru a crea un cont valabil și pentru a beneficia de serviciul oferit de către Administratorul site-ului.

Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de creare, editare și ștergere a conținutului propriu.

4. Limitarea răspunderii

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru ofertele, serviciile, informațiile puse la dispoziție prin intermediul site-ului de către Utilizatori, nici de calitatea serviciilor prestate de către Utilizatori.

Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

5. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată că fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simplă utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.