Antreprenoriat și Startup

„Antreprenoriat” – termenul pe care îl auzim tot mai des în ultima perioada și care este menționat în descrierea multor evenimente, cursuri și alte activități, alături de alți termeni, cum ar fi: antreprenor sau start-up. Astfel, ce este antreprenoriatul? 

Conform lui Donald F. Kuratko, antreprenoriatul este un proces dinamic ce presupune viziune, schimbare și creație. De altfel, el necesită energie și pasiune pentru crearea și implementarea noilor idei și a soluțiilor creative. Tot el ne oferă și câteva ingrediente necesare antreprenoriatului, ele sunt următoarele: dorința de a-și asuma riscuri calculate, abilitatea de a forma o echipă eficientă pentru afacerea ce va fi înființată, abilitatea de a gestiona resursele necesare, abilitatea de a concepe un plan de afaceri solid, viziunea de a recunoaște oportunități unde alții văd haos, contradicții și confuzii.

O altă definiție a antreprenoriatului, o găsim în Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, care îl definește ca: „activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri”.

În multe surse vom găsi antreprenoriatul definit ca „un proces prin care indivizi și grupuri mobilizează un ansamblu unic de resurse pe care le utilizează pentru a crea valoare și a exploata oportunitățile existente pe piață.”

Definiția respectivă, are mai multe implicații:

  1. Antreprenoriatul este un proces, o serie de activități și nu o activitate extraordinară ori supranaturală destinată doar unor oameni predestinați. Activitățile antreprenoriale implică o serie de competențe și abilități care pot fi învățate și pot fi aplicate oricăror contexte organizaționale (poți să fii antreprenor inclusiv ca angajat). De asemenea, aceste activități trebuie analizate pentru a învăța din greșeli și pot fi îmbunătățite în permanență;
  2. Antreprenoriatul este o activitate care implică mai mulți actori și nu doar antreprenorul. Acesta nu acționează izolat, ci trebuie să identifice colaboratori, să-i motiveze și să-i coordoneze către realizarea propriei viziuni asupra afacerii pe care a inițiat-o;
  3. Antreprenorul trebuie să creeze valoare pentru el și pentru societate, deoarece în caz contrar își pierde motivația pentru activitatea desfășurată, își pierde clienții și implicit rațiunea de a acționa ca antreprenor;
  4. Activitatea antreprenorială implică inovare în cele mai variate forme: ca mod de mobilizare și utilizare a resurselor, ca mod de servire a clienților, de obținere a produselor, de identificare și satisfacere a nevoilor de pe piață;
  5. Activitatea antreprenorială vizează exploatarea diferitelor oportunități de către cei care sunt deschiși și pregătiți să le întâmpine, adică de către antreprenori.

Inițierea și dezvoltarea unei activități antreprenoriale este strâns legată de contextul, nevoile și oportunitățile existente la un moment dat, motiv pentru care întâlnim antreprenoriatul în diverse modalități de manifestare.

Astfel antreprenoriatul se clasifică în următoarele tipuri:

  • Antreprenoriatul comercial clasic. Acesta este cel mai comun mod ce constă în deschiderea unei noi afaceri de către o persoană, acesta fiind numită: întreprinzător, cu scopul de a obține profit și plus valoare.
  • Antreprenoriatul social. Constă în înființarea și dezvoltarea unei entități juridice pentru susținerea grupurilor sociale vulnerabile care dezvoltă diverse activități economice destinate pieței de consum pentru a se autosusține și a-și crește gradul de independență financiară.

Antreprenoriatul social este acea activitate antreprenorială care pornește de la identificarea unei probleme sociale, cu privire la educație, sănătate, sau alte aspecte sociale importante pentru o comunitate. După care rezolvă această problemă socială prin metodele tipic antreprenoriale. Adică structurând o organizație și găsind soluții de acțiune, finanțare și dezvoltare a acestei organizații.

  • Antreprenoriatul corporativ. Este cunoscut și cu numele de intraprenoriat. Intraprenoriatul este comportamentul de tip antreprenorial al angajaților din organizațiile mari, sau și cele mai mici. Intraprenoriatul se referă la acei angajaţi care din proprie iniţiativă se ocupă de diferite proiecte din entitatea în care lucrează pentru a îmbunătăţi munca sau chiar pentru a crește profitabilitatea. Ba mai mult, ei își asumă responsabilități care nu fac parte din fișa postului, inovează și își asumă riscuri.

***Ce numim Startup?***

La sigur ai auzit, măcar o dată, cuvântul start-up și te-ai întrebat ce-o fi însemnând.

Definiția a ceea ce numim startup este în curs de formare și nu există o bază de reglementare la nivel European care să stipuleze regulile care guvernează companiile de tip startup. Și pentru că în momentul de față, sunt folosite mai multe abordări, expresia (startup) a devenit foarte folosită și în cele mai multe cazuri descrie IMM-uri fără elementele de startup.

De cele mai multe ori un startup este definit ca „o organizație independentă ce creează un produs, inovativ, legat de tehnologie și scalabil.”

Forbes, definește startup ca „companii tinere fondate pentru a dezvolta un produs sau serviciu unic, pentru a-l aduce pe piață și pentru a-l face irezistibil și de neînlocuit pentru clienți.”

Poate cea mai populară definiție a startup-ului este cea a lui Eric Ries, creatorul metodologiei Lean Startup: „Un startup este o instituție umană concepută pentru a crea un nou produs sau serviciu în condiții de incertitudine extremă.”

Definiția pentru „start-up”, care este cel mai acceptată de școlile de afaceri, a fost definită de Steve Blank, un antreprenor în serie și profesor la școli de afaceri precum Stanford, Berkeley și Imperial College. Definiția este următoarea: un startup este „o organizație temporară concepută să caute un model de afaceri care este repetabil și scalabil”.

Cum lucrează un Startup?

La un nivel înalt, un startup funcționează ca orice altă companie. Un grup de angajați lucrează împreună pentru a crea un produs pe care clienții îl vor cumpăra. Totuși, ceea ce distinge un startup de alte afaceri este felul în care un start-up face asta.

Companiile obișnuite dublează ceea ce s-a făcut înainte. Un potențial proprietar de restaurant poate franciza un restaurant existent. Adică, lucrează dintr-un șablon existent despre cum ar trebui să funcționeze o afacere. Un startup își propune să creeze un șablon complet nou, un model nou de business. 

Un alt factor cheie care distinge startup-urile de alte companii este viteza și creșterea. Startup-urile își propun să dezvolte idei foarte rapid. Ei fac adesea acest lucru printr-un proces numit iterație în care îmbunătățesc continuu produsele prin feedback și date de utilizare. Adesea, un startup va începe cu un schelet de bază al unui produs, numit produs minim viabil (MVP) pe care îl va testa și revizui până când este gata de lansare pe piață.

În timp ce își îmbunătățesc produsele, startup-urile caută, în general, să-și extindă rapid bazele de clienți. Acest lucru îi ajută să stabilească cote de piață din ce în ce mai mari, ceea ce le permite, la rândul său, să strângă mai mulți bani, ceea ce le permite apoi să-și dezvolte produsele și publicul, și mai mult.

Toată această creștere rapidă și inovare este de obicei, implicit sau explicit, în serviciul unui scop ultim: deschiderea spre investiții publice, care creează o oportunitate pentru investitorii timpurii de a încasa și de a-și culege recompense, un concept în limbajul startup-ului care este cunoscut sub numele de „exit” – ieșire.

Vocabularul startup-urilor

Cum deja ați observat, lumea startup-urilor vine cu un limbaj specific. Pentru a putea parcurge mai ușor informațiile și a fi pregătit să intri în această lume, venim cu câteva explicații a unor termeni:

Accelerator –  programe pe durată determinată, bazate pe cohorte (grupuri), care includ componente de mentorat și educaționale și care culminează cu un eveniment public sau Demo Day (Zi demonstrativă)

Angel investor – persoană cu valoare netă mare care oferă sprijin financiar micilor startup-uri sau antreprenorilor, de obicei în schimbul capitalului propriu în companiei.

Demo Day – un evenimente organizat pentru fondatorii de startup unde acești își pot prezenta startup-ul în fața investorilor, cu scopul final de a primi investiții.

Incubator – organizație concepută pentru a accelera creșterea și succesul companiilor antreprenoriale printr-o serie de resurse și servicii de sprijin pentru afaceri care ar putea include spațiu fizic, capital, coaching, servicii comune și conexiuni de rețea.

Iterații (dezvoltarea agilă) – Iterațiile sunt scurte perioade de timp pentru livrarea unor seturi de caracteristici. Fiecare iterație în general, conține activități precum analiză, design, dezvoltare și testare.

Produs minim viabil (MVP) – O versiune a unui produs cu suficiente funcții pentru a fi utilizabilă de clienții timpurii care pot oferi apoi feedback pentru dezvoltarea viitoare a produsului.

Pitch –  oportunitate de a vă prezenta ideea de afaceri într-un timp limitat – de la câteva secunde la câteva minute. Puteți folosi o prezentare pentru a vă sublinia discursul.

Scalare – automatizarea proceselor pentru a ajunge la un public mai larg, prezența în mai multe țări

Seed  Investment – finanțare inițială pentru startup-uri. De obicei prima rundă/tranșă oficială de investiție.

Etapă – folosit pentru a descrie în ce stadiu de dezvoltare este un startup (descoperire, validare, eficiență, scalare)

Startup – companie de dimensiuni reduse cu un produs sau serviciu inovativ, bazat pe tehnologie, cu un model de afacere scalabil și ambiții globale 

Unicorn – companie care valorează cel puțin 1 miliard $ și este încă proprietate privată (nu este listată).

Know-how – informații concrete despre procedeele de combinare a unor substanțe și materiale pentru obținerea unui produs finit. De asemenea se aplică și în cazul cunoașteri unor strategii și tactici de business.

Hackathon – eveniment, de obicei competitiv, în care oamenii (programatori, designeri, manageri de produs, manageri de proiect, experți în domeniu și alții) lucrează în grupuri la proiecte software sau hardware, cu scopul de a crea un produs funcțional până la sfârșitul evenimentului.

Ideathon – eveniment scurt ca durată și intensiv, asemănător unui atelier, unde sunt abordate unele dintre cele mai presante provocări ale timpului nostru. Participanții lucrează în echipă și folosesc gândirea de proiectare și practici de învățare inovatoare pentru a idea și a colabora la posibile soluții.

Startup Weekend – eveniment competitiv educațional antreprenorial de 54 de ore, în care grupuri de participanți formează echipe în jurul ideilor de afaceri și lucrează în weekend pentru a dezvolta un prototip funcțional, o demonstrație și o prezentare.

Indicatori de performanță (KPI) – măsură cuantificabilă a performanței în timp pentru un obiectiv specific. KPI-urile oferă echipelor obiective spre care să țintească, repere pentru a evalua progresul și informații care ajută oamenii din întreaga organizație să ia decizii mai bune.