Antreprenoriat și aspecte legale

Pornind de la definițiile antreprenoriatului expuse anterior, antreprenoriatul trebuie corelat și cu perspectiva legală, esențială și prioritară în manifestarea oricărei activități de antreprenoriat. În termeni legali, pentru a desfășura o activitate economică, orice business are nevoie de o formă de organizare guvernată de legislația din Republica Moldova. 

Deci, ce zice legea?

Conform Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, activitatea de antreprenoriat poate fi desfășurat ca persoană fizică sau juridică, sub următoarele forme organizatorico-juridice:

Persoane fizice:

 • Întreprindere individuală
 • Gospodărie țărănească
 • Patenta de întreprinzător

Persoane juridice:

 • Societatea cu răspundere limitată
 • Societatea pe acțiuni
 • Cooperativă de producție
 • Societate în nume colectiv
 • Societate în comandită
 • Cooperativă de întreprinzător 

Când începeți să vă gândiți la modul în care să vă structurați afacerea, prima întrebare pe care trebuie să v-o puneți este: „vreau să-mi desfășor afacerea ca persoană fizică sau persoană juridică?” Ambele opțiuni au avantaje și dezavantaje. La general vorbind, putem spune că acestea sunt principalele diferențe.

Persoane fizice:

 • Sunt identificate din punct de vedere juridic ca o persoană care poartă responsabilitatea (și răspunderea) pentru toate aspectele juridice și datoriile întreprinderii;
 • Au procese de înregistrare simplificate;
 • Au cote de impozitare simplificate
 • Duc evidența contabilă în partidă simplă și au cerințe de raportare fiscală G
 • Au restricții privind accesul la credite și capital
 • Au restricții privind tipurile de activități de antreprenoriat pe care le pot desfășura

Persoane juridice:

 • Sunt identificate ca o entitate juridică
 • Răspundere limitată a fondatorilor/proprietarilor
 • Prezintă rapoarte contabile și financiare complete
 • Sunt eligibile pentru credite și împrumuturi ca întreprindere

Ai ales forma de organizare juridică potrivită pentru tine, genul de activitate şi planurile de viitor ale afacerii? Dacă da, atunci eşti gata pentru înregistrare!

În Republica Moldova înregistrarea unei afaceri se face în baza Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Înainte de a solicita înregistrarea, fii pregătit cu următoarele:

 • Alege activitatea sau activităţile de bază ale companiei. Consultă Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM). Poţi alege unul sau mai multe genuri de activitate.
 • Stabileşte adresa juridică a întreprinderii. Poţi să foloseşti inclusiv adresa locuinţei pe care o deţii în proprietate privată sau pe care ai luat-o în locaţiune.
 • Găseşte denumirea companiei. Pregăteşte câteva denumiri pentru compania ta, deoarece este posibil ca, în urma verificării, anumite denumiri să fie deja ocupate.
 • Verifică dacă ai nevoie de acte permisive pentru iniţierea şi desfăşurarea afacerii.

În ce cazuri vei avea nevoie de acte permisive?

Unele activităţi antreprenoriale nu pot fi desfăşurate fără aprobarea statului, acordată sub formă de acte permisive. Aceste acte pot lua forma de licenţă, autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, atestat de calificare. Lista de acte permisive necesare pentru unele tipuri de activităţi antreprenoriale, procedura de depunere a solicitării şi costurile aferente le poţi poţi găsi în anexele la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Antreprenorii pot depune declaraţii şi cereri pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea unor acte permisive şi în regim online, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive.

Accesează pagina https://actpermisiv.gov.md  sau https://servicii.gov.md/ pentru a consulta lista actelor şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplineşti la aplicarea online.

Procedura de înregistrare a unei persoane juridice în Republica Moldova este una simplă şi poate dura între 4 şi cel mult 24 de ore (calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după depunerea cererii). Procedurile birocratice sunt minime şi toate serviciile sunt centralizate, astfel că nu este nevoie să faci drumuri pe la diverse instituţii.

Persoanele juridice, filialele şi reprezentanţele lor, precum şi întreprinzătorii individuali se înregistrează la centrele multifuncţionale ale Agenţiei Servicii Publice (ASP), conform adresei juridice a companiei. Află despre procedura de înregistrare la  numărul de telefon 14909 sau accesând pagina http://asp.gov.md 

După efectuarea înregistrării vei primi, după caz, următoarele: 

1. Decizia organului înregistrării de stat; 

2. Actele de constituire;

3. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali;

4. Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice. Acesta este considerat şi cod fiscal.

După ce ați înregistrat entitatea, puteți trece la următoarea etapă.

Deschiderea contului bancar

Deschiderea unui cont bancar este obligatorie atât pentru entitatea cu statut de persoană juridică, cât și pentru cea cu statut de persoană fizică. Deschiderea contului bancar se face după finalizarea procesului de înregistrare a entității nou formate.

Puteți deschide un cont bancar prin depunerea setului de documente la orice bancă comercială licențiată în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lista băncilor licențiate poate fi găsită site-ul Băncii Naționale a Moldovei, https://bnm.md/ro/content/bancile-licentiate-din-republica-moldova 

Documentele necesare deschiderii unui cont bancar pentru persoanele juridice sunt:

 • cererea de deschidere a contului;
 • fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există) – în două exemplare;
 • copia actului de înregistrare;
 • copia extrasului din Registrul de stat/ I.P. “Agenția Servicii Publice’, eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat;
 • copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Contul bancar devine activ după luarea la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ca urmare a schimbului automat de informație cu banca comercială pe care ați selectat-o.

Și cea de a treia etapă este „Luare în evidență”

Ulterior finalizării procedurilor de înregistrare, prin intermediul schimbului electronic de date între instituțiile de stat, entitatea nou formată este înregistrată la evidența fiscală și statistică. Adițional, entitatea este înregistrată în mod automat în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și în calitate de plătitor al primelor de asigurare de asistență medicală.

Aveți obligația să încheiați cu Direcția deservire fiscală relevantă a Serviciului Fiscal de Stat următoarele aranjamente:

Lista și datele de contact a subdiviziunilor teritoriale a SFS pot fi găsite aici https://sfs.md/ro/pagina/contacte 

Entitatea individuală predominantă în Republica Moldova este „Întreprinzătorul Individual” sau ÎI, iar cea juridică este „Societatea cu Răspundere Limitată” sau SRL. Împreună, aceste structuri reprezintă peste 90% din numărul total al întreprinderilor înregistrate în Republica Moldova.