Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Transparența în procesele decizionale:

 • Principiile transparenței
 • Cadrul legal de asigurare a transparenței
 • Spectrul de responsabilități ale APL și cetățenilor

Participarea cetățenilor în procesele decizionale:

 • Procele decizionale la nivel local
 • Planificarea strategică participativă
 • Monitorizarea și evaluarea politicilor la nivel local

Instrumente de implicare a cetățenilor:

 • Nivelurile de implicare a cetățenilor
 • Instrumente și tehnici aplicate la nivel local
 • Consolidarea parteneriatelor locale

Serviciile publice locale și implicarea cetățenilor în dezvoltarea acestora:

 • Delimitarea responsabilităților APL în dezvoltarea serviciilor publice locale
 • Tipuri de servicii publice prestate la nivel local 
 • Dezvoltarea și mentenanța serviciilor publice cu sprijinul cetățenilor.

Acest modul de instruire a fost elaborat cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului “AGREED- Activarea reformei guvernării pentru îmbunătățirea dezvoltării” finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul modulului aparține autorilor și nu reflectă neapărat viziunea Uniunii Europene. 

 

 

Reviews

There are no reviews yet. Be the first to review.