Parteneriate

Implicarea comunitară presupune o conlucrare activă între autoritatea publică locală, ONG-uri și cetățeni. Conlucrarea este foarte necesară în cadrul proiectelor, și va promova implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor de către APL sau în soluționarea problemelor comunitare. 

Implicarea oferă ocazia membrilor comunității de a influența deciziile şi resursele care au un impact asupra vieții și activității lor. 

Organizații naționale/internaționale

Există o serie de organizații naționale și internaționale, care va pot susține:

 • Fundația Est-Europeană – care realizează proiecte în domeniul educației, promovarea democrației, buna guvernare și prosperitatea economică.
 • Delegația Uniunii Europene – are programe de asistență externă ale Uniunii Europene care se axează pe susținerea dezvoltării democratice şi a bunei guvernări.
 • Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare – dezvoltă programe care se axează pe reforma administrativ-teritorială, migrație şi dezvoltare, aprovizionarea cu apă potabilă şi sanitație, dezvoltarea economică şi angajarea în piața muncii;
 • Banca Mondială – încurajează proiectele din domeniul educației, agriculturii, energiei, sănătate, administrația publică, etc.
 • Oficiul Națiunilor Unite – deține proiecte pentru diminuarea sărăciei, în domeniul educației, economie, sănătate, ect.
 • Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei – realizează proiecte în domeniul economiei, serviciilor publice locale, siguranța alimentelor, servicii de sănătate, ect.
 • Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – deține programe în domeniul dezvoltării antreprenoriatului privat, consolidarea societății civile şi reforma administraţie şi politicilor publice

Implicarea APL

Implicarea APL-ului în dezvoltarea proiectelor comunitare este strict necesară dacă se dorește a avea un impact pozitiv la finalul realizării unui proiect, deoarece doar reprezentanții autorității publice cunosc cel mai bine nevoile localității și domeniile în care este necesar de dezvoltat un proiect.

Astfel, implicarea APL trebuie să cuprindă următoarele etape:

 • Analiza capacităților APL, identificarea persoanelor cheie și a datelor de contact;
 • Stabilirea unor priorități clare pe termen scurt și mediu;
 • Identificarea beneficiilor și avantajelor pe care le putem aduce ca individ, organizație, grup, activității APL;
 • Stabilirea unei ședințe de discuție, prezentarea grupului și a priorităților de activitate a acestora;
 • Elaborarea unor pași comuni, coordonați și concreți de activitate, cu distribuirea clară a sarcinilor între grupul de inițiativă și APL;
 • Implementarea planului stabilit și organizarea periodică  a unor ședințe de coordonare și schimb informații;
 • Stabilirea pașilor ce trebuie realizați pentru implementarea soluțiilor şi care sunt resursele necesare;
 • Comunicarea cu publicul, educarea și implicarea acestuia în soluționarea problemelor identificate;
 • Monitorizarea și evaluarea periodică a reușitelor și definirea noilor obiective;

Mobilizarea comunitară a tinerilor

Participarea tinerilor poate fi înțeleasă ca o formă de parteneriat dintre tineri și adulți. Parteneriatul presupune realizarea obiectivelor stabilite în comun. 

Pentru mobilizarea comunitară a tinerilor este necesar de ținut cont de următoarele reguli care se vor aplica în raport cu aceștia: transparență, implicare voluntară, incluziune și competențe adecvate din partea adulților. 

Implicarea grupurilor dezavantajate 

Cercetarea situației reale a vulnerabilităților diferitor grupuri dezavantajate asigură o înțelegere mai bună a unor probleme cu care se confruntă societatea în care trăim.

Grupurile dezavantajate trebuie și pot fi implicate în proiecte comunitare prin:

 • Identificarea grupurilor locale dezavantajate;
 • Formarea grupurilor comunitare cu implicarea persoanelor dezavantajate;
 • Informarea grupurilor despre impactul acestora asupra proiectelor locale;
 • Prezentarea unui exemplu de succes;
 • Identificarea necesităților prioritare care consolidează grupul;
 • Implicarea egală a tuturor membrilor grupului;
 • Asigurarea faptului că toate persoanele sunt auzite și respectate;

Proiectele reușite întotdeauna sunt realizate prin comunicare și colaborare.